Vooruitdenken in plaats van nadenken

Arjan van den Maagdenberg, eindverantwoordelijk voor de procesveranderingen binnen de RVE Management n Services en Business Proces Owner FiCo (Finance & Control)

“Als de data aan de voorkant niet in één keer goed ingevoerd worden, heeft dat verregaande consequenties aan ‘de achterkant’. Van foutieve facturatie naar de klant, verkeerde verloning, tot te laat geleverde schoonmaakartikelen. Ik probeerde het belang van procesmatig denken te verduidelijken door collega’s uit te leggen dat ze niet langer na moesten denken, maar vooral vooruit moesten denken”, illustreert Arjan van den Maagdenberg.

De financieel directeur van Hago Nederland is eindverantwoordelijke voor de procesverandering binnen de RVE Management en Services. “Sinds de live-gang op 1 januari 2016 zijn de belangrijkste processen geborgd: verloning en facturatie. Natuurlijk kampen we nog met verschillende kinderziektes. Maar die horen bij zo’n ingrijpende, complexe operatie.”

Betrouwbare, realtime informatie
Hijzelf profiteert al volop van het nieuwe systeem. “Dankzij betrouwbare realtime informatie kan ik nu ook beter vooruitkijken. Voorheen keken we één keer in de vier weken kritisch naar de verzuimcijfers. Eenvoudigweg omdat collega’s op de werkvloer de cijfers altijd aan het eind van de maand invoerden. Met het nieuwe systeem heb ik dagelijks inzicht in het verzuim. Waarop ik ook direct kan acteren.”

Terug naar boven