Erosie

Sandy Lammers (teammanager Achmea) erkent dat er tijdens de pilot sprake was van een tijdelijke erosie in de kwaliteit:

“We hebben hiervoor begrip getoond. Gelukkig gaat de kwaliteit inmiddels weer omhoog. Het idee om de zelfstandigheid van de schoonmakers te bevorderen omarmen we. De schoonmaker zie je groeien en zij stralen meer dan voorheen uit dat zij ertoe doen. Mooi om dit te ervaren en het sluit prima aan bij hoe Achmea met haar medewerkers omgaat. Internen- of externen, maakt geen verschil. Het stelt overigens ook voorwaarden aan onze interne communicatie. Voorts merk ik dat ons facilitair bedrijf meer dan voorheen een aanspreekpunt is van de schoonmakers. Dat vind ik een positieve ontwikkeling, de drempel richting ons facilitair bedrijf is lager, waardoor schoonmakers meer het gevoel hebben dat ze ergens terecht kunnen met vragen. Ze krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en komen hierdoor uit de underdog positie. Fijn om hier een steentje aan bij te dragen.”

Terug naar boven