Meijnders

Meijnders:

"Ik bedenk nu zelf oplossingen en schakel niet gelijk mijn leidinggevende in. Ook merk ik dat het teamgevoel verstrekt wordt. De bereidheid om samen een oplossing te bedenken of elkaar te helpen is toegenomen.”

Meijnders stelt dat het gebouw in kringen ingedeeld is en iedere schoonmaker de verantwoordelijkheid heeft voor zijn/haar eigen kring. Er wordt onderling zo nodig kring-overschrijdend hulp geboden.

“Wat ik ook merk dat als voorheen iemand zich niet zo lekker voelde dit leidde tot een ziekmelding. Nu nemen ze een aspirientje en werken door om hun collega niet te belasten.”

Terug naar boven