Nydia Ruijpers

Elise is in de gemeente Brunssum een welkome aanvulling op het bestaande wijkwerk. Nydia Ruijpers, projectleider vanuit de gemeente Brunssum zegt er het volgende over:

“Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen om passende ondersteuning te bieden aan mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of om eenzaamheid terug te dringen. Om dit beter mogelijk te maken zullen gemeenten een groter beroep moeten doen op de eigen kracht van mensen, het sociale netwerk om hen heen en waar mogelijk ook op vrijwilligers. Elise kan hier uitkomst bieden door mensen in contact te brengen met hun directe woonomgeving. Bijzonder aan Elise is ook dat het iedereen in de wijk met elkaar verbindt. Niet alleen de inwoners, maar ook lokale verenigingen en ondernemers. Ook zij kunnen echt iets bijdragen aan de buurt en het woonplezier.”

Terug naar boven