Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

CFO

Chief Financial Officer

CSR

Corporate Social Responsibility

ERP

Enterprise Resource Planning

HR

Human Resources

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

LOI

Letter of Intent

M&A

Mergers & Acquisitions

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PAP

Post Acquisitie Plan

PPA

Publiek-Private Allianties

RvB

Raad van Bestuur

RvC

Raad van Commissarissen

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

SW

Sociale Werkvoorziening

VR

Verwaltungsrat

WIA

Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WW

Wet Werkeloosheid

Terug naar boven