Afval als grondstof

Vebego start een nieuwe business; een bedrijf met een marktpropositie op het gebied van circulair materiaalbeheer en afvalmanagement. We verwachten de lancering verwachten in het laatste kwartaal van 2016. Het bedrijf wordt opgestart en geleid door Frank Dobbelsteijn, de huidige directeur van Hago Next en voormalig directeur EcoSmart bij Van Gansewinkel. Op dit moment is de projectnaam van het bedrijf ‘Releeze’.

Releeze biedt klanten een service waarmee zij hun operatie volledig afvalvrij kunnen realiseren. Geen afval meer dus. In plaats daarvan regelt Releeze dat alle restmaterialen een tweede leven gegund krijgen. Niets gaat verloren, niets wordt nog verbrand of gestort. Alle grondstoffen of materialen worden hergebruikt of teruggebracht. Releeze ontzorgt daarmee voor klanten het gehele proces dat ze vandaag onder de term ‘afvalbeheer’ laten uitvoeren door de bekende afvalbedrijven in Nederland, maar voegt daar aan toe de garantie dat er geen afval meer bij vrijkomt en dat opbrengsten van materialen transparant terugkomen naar de klanten. Daarenboven stelt Releeze klanten in de mogelijkheid om delen van hun inkoopproducten te ‘sourcen’ bij Releeze. De deal daarbij is dat de klant ‘grondstoffen’ als restmateriaal aanleveren en Releeze levert er producten voor terug. Papier voor papier. Plastic voor plastic.

Voorbeeld:

  1. Grote zakelijke dienstverlener vraagt Releeze om hen volledig in hun papierbehoefte voorzien. De afspraak is dat de Releeze papier aanlevert tot en met kast of copier. Releeze neemt het oude papier er voor terug. De klant betaalt niet voor het bezit van papier, maar voor een circulaire service. Product-as-a-service.

  2. Large public area klant heeft heel veel mensen in dienst in allerlei facilitaire services en beveiligingsdiensten. Het gebruikt jaarlijks grote hoeveelheden plastic badgehouders. Releeze levert deze badgehouders en laat die maken uit de plastic retour stroom die ze ophaalt uit het primaire proces van de klant.

Vebego ziet in deze business een uitgelezen mogelijkheid om slim in te springen in urgente problematiek van grondstof schaarste en de daaruit voortvloeiende behoefte om circulair te gaan denken. Waar we al jarenlange met duizenden handen dagelijks in de afvalbakken zitten van onze klanten (vanuit een schoonmaakgedachte), voegen we nu waarde toe aan deze handeling en zorgen we voor een duurzame en economische bestemming voor wat tot nu toe nog afval heette.

Terug naar boven