Kent elk voordeel zijn nadeel?
Cure & Care
Zorg

Goede buur(t) goud waard in Landgraaf en Brunssum

Pilot online burenplatform Elise

Het gras maaien voor de buurvrouw, koken voor een alleenstaande ouder in de straat of een buurjongen helpen aan een stageplaats. Met de recente wetswijzigingen in de zorg en werk en inkomen zullen mensen meer een beroep moeten doen op hun directe omgeving. Daarom startte de wijken Ubach over Worms van de gemeente Landgraaf en Brunssum West in juni 2015 met het digitaal wijkplatform Elise. Een ontmoetingsplaats die wijkgenoten online en in de wijk met elkaar in contact brengt en bovendien (hulp)vraag en -aanbod in de wijk aan elkaar koppelt.


Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van veel zorgtaken in jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dergelijke veranderingen vragen om creatieve oplossingen die de impact voor de mensen zo klein mogelijk maakt. Het online platform Elise moet dit mogelijk maken. Via Elise kunnen buurtbewoners, gemeenten, verenigingen en lokale ondernemers elkaar ontmoeten, ideeën met elkaar delen en bekijken of ze iets voor elkaar of de wijk kunnen betekenen. De online ontmoetingsplaats werd, in overleg met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties door Mediaan en Vebego ontwikkeld.

Lees hier wat wethouder Leunessen van de gemeente Landgraaf en projectleider Nydia Ruijpers vanuit de gemeente Brunssum van Elise vinden.

Jos Offermans is wijkmanager van de gemeente en bezoekt wekelijks de wijk om met mensen te praten over wat er speelt. “We leven in een tijd waarin mensen weinig tijd hebben en de eigen buren vaak niet kennen. Elise kan hier verandering in brengen. Het is een belangrijke stap die het mogelijk maakt dat mensen elkaar makkelijker vinden. Het zou mooi zijn als we hier uiteindelijk geen online platform meer voor nodig hebben, maar dat mensen elkaar op eigen initiatief vinden.”


Voor iedereen in de wijk
Elise is er voor iedereen in de wijk. Voor buurtbewoners, maar ook voor lokale ondernemers en verenigingen die iets willen betekenen voor hun wijkgenoten. Elise maakt in één oogopslag duidelijk wat er leeft in de wijk en hoe mensen hieraan bij kunnen dragen. Elmer Nelis van Mediaan is de bedenker van Elise.  Elise is ook fysiek aanwezig in de wijk. Zogenoemde Elisemensen zijn aanspreekpunt voor de wijk en organiseren en monitoren het platform.


Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid
Op de locatie Heereveld van de Meander Groep Zuid Limburg in Landgraaf komen bestaand wijkpunt en Elise mooi samen. Mark Schellings, directeur Meander Groep Heereveld: “Elise is een sterke digitale aanvulling op ons wijkpunt. Het gaat verder dan zorg. De kracht van Elise is dat het altijd aansluit op de behoefte, het is maatwerk voor de wijk. En een prettige wijk is belangrijk voor iedereen, het levert kwaliteit van leven. Elise draagt hier direct aan bij. Mensen zijn minder eenzaam, wonen met meer plezier in de wijk en kunnen dat ook langer zelfstandig blijven doen. Wij geloven dat sociale netwerken bijdragen aan het woongenot en de zelfredzaamheid van mensen en daarmee ook aan een afnemende zorgvraag.”

Terug naar boven