Als schoonmaker gezien worden, doet je goed
Goede buur(t) goud waard in Landgraaf en Brunssum
Werk

Kent elk voordeel zijn nadeel?

Zelfsturende teams

Hago Next zet samen met twee opdrachtgevers, waaronder Achmea, een verdergaande stap in de ontwikkeling en bewustwording van de schoonmaker. Deze stap in de sociale innovatie krijgt gestalte via een pilot zelfsturende teams. Hago Next weet zich bij dit initiatief gesteund door haar moedermaatschappij Vebego. Nieuw is het fenomeen zelfsturende teams in de schoonmaak allerminst, maar veel succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er echter ook niet te noemen. Reden voor de redactie om met diverse betrokkenen nader van gedachten te wisselen over de door Hago Next gelanceerde betiteling van Zelfsturende teams: “van schoonmaker tot manager”.


Gesprekspartners
De redactie sprak hierover in de prachtige ambiance van de locatie Achmea met: Saida Eljaddaoui, ondernemer bij Hago Next, Sandy Lammers, teammanager Achmea en de vakschoonmakers Yvonne Meijnders en Issam Baz.

Start
Hago Next bestaat inmiddels vijf jaar. De strijd voor een eerlijke markt startte naar de overtuiging van Hago op 14 januari 2011 in een trein. Met een duidelijke route: het zetten van een nieuwe norm, die recht doet aan de belangen van schoonmakers, opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven. Het volgende station is het ontdekken waar Hago Next nog meer waarde kan toevoegen voor klanten en medewerkers. Aanleiding genoeg om in juli een bijeenkomst te organiseren met speciaal geselecteerde schoonmakers die zich erg betrokken voelen met het schoonmaakvak. Deze medewerkers, zogeheten ambassadeurs , leverden hun input aan de inhoud aangaande de pilot zelfsturende teams bij de locaties van Achmea. Hago Next werkt hiertoe samen met een gerenommeerd organisatieadviesbureau, welk gespecialiseerd is in arbeidsrelaties van de toekomst. Uitgangspunt is om de medewerkers de ‘licence to operate’ , te geven. Dit zorgt naar de overtuiging van Karolien Niederer ( Head of Vebego Innovations) voor commitment van de medewerker. ‘Geef eigenaarschap weg en krijg er commitment voor terug. “ Werkzaamheden kunnen met beperkte coaching zelf gedaan worden is het idee hier achter. De eerste resultaten zijn bekend en positief. Op de pilotlocaties is de klanttevredenheid en de medewerkers tevredenheid gestegen en we zien een positieve verschuiving ten aanzien van de beleving. Ook het aantal meldingen die de vakschoonmakers doorgeven aan de klant is drastisch gestegen en zijn de directe kosten gedaald. Naast de goede resultaten plaatst Hago Next een kritische noot, er zijn nog stappen te maken. Komend jaar volgen de resultaten.


Autonomie schoonmaker
Saida Eljaddoui , ondernemer bij Hago Next erkent dat het fenomeen zelfsturende teams niet echt nieuw is:”Dat klopt, maar wij geven er handen en voeten aan. In de huidige pilot krijgen de schoonmakers nog meer autonomie. Dat is best wennen voor zowel de leidinggevenden als de schoonmakers. De essentie is dat de rol van een leidinggevende coachend is en niet aansturend of oplossend. Voor de schoonmaker betekent dit dat zij op vraagstukken nu zelf een oplossing dienen te creëren, en elkaar hierbij ondersteunen. En dat blijkt in de praktijk best nog lastig.” Een schoonmaker heeft traditioneel nu eenmaal de neiging bij een probleem de oplossing hiervoor aan de leidinggevende te vragen en een leidinggevende wil bij een geconstateerde omissie gelijk aangeven hoe de schoonmaker dit voorkomen kan c.q. de schoonmaker dit het best kan oplossen. Eljaddaoui: “Zowel dit loslaten door de leidinggevende als het zelfstandig oplossen door de schoonmaker en de pandgebruikers verloopt nu eenmaal soepeler via de weg der geleidelijkheid dan het te forceren.”


Aspirientje
De vakschoonmakers Yvonne Meijnders en Issam Baz hadden aanvankelijk wat moeite om aan te geven wat nu exact het verschil is in de werkwijze van voor en tijdens de pilot. Immers zij werkten al overdag op basis van beleving schoonmaak en kenden al een grote mate van zelfstandigheid. Lees hier wat Meijnders hierover zegt. Collega Issam Baz herkent het relaas van Yvonne Meijnders. Hij noemt hier het toenemende contact met de pandgebruikers.

Kwaliteit rapportage
Meijnders en Baz noemen tenslotte ook het omgaan met de resultaten van een kwaliteit audit. Voorheen deelde de leidinggevende de uitkomsten van een dergelijke rapportage en gaf dan gelijk aan op welke wijze en binnen welke termijn eventueel geconstateerde omissies verholpen dienden te worden. Nu krijgen de schoonmakers het rapport en moeten zij zelf het verbetertraject bedenken. Hierbij desgewenst ondersteunt door de praktijkcoach. Lees hier hoe Meijders en Baz keken naar de eerste resultaten.

Erosie
Sandy Lammers (teammanager Achmea) erkent dat er tijdens de pilot sprake was van een tijdelijke erosie in de kwaliteit. Lees hier haar toelichting daarop.
 

Schijnkeuze
Lees hier hoe volgens Eljaddaoui de betrokkenheid van de schoonmakers via de werkwijze zelfsturende teams extra verhoogd wordt.

Top salaris?
In het geschetste model zelfsturende teams is sprake van een mindere inzet aan leidinggevenden. De volledige kosten hiervoor zitten echter wel in de contractprijs verdisconteerd. Betekent dit een margeverbetering voor Hago Next of vloeien deze gelden richting de vakschoonmakers, ambassadeurs, zo u wilt? Volgens Eljaddoui wordt er nu gekeken naar het huidige functiehuis van Hago Next en op welke wijze het hiermede gemoeide bedrag besteed gaat worden. Dat kan zijn in salaris, maar bijvoorbeeld ook in de verdere ontwikkeling ,scholing van de schoonmaakmedewerker zelf.

Voordeel heeft nadeel
Een bekend voetballer heeft ooit gezegd dat ieder nadeel zijn voordeel heeft. Van het omgekeerde kan in dit geval ook sprake zijn. Immers de schoonmakers zitten als het model in de markt geen navolging krijgt gebonden aan Hago Next. Als Hago Next bij contractwisseling geen ander werk beschikbaar heeft voor deze ambassadeurs, dan volgt degradatie tot “gewone” dag schoonmaker. Ook Achmea zit gebonden aan Hago Next als zij vast wenst te houden aan deze werkwijze. Dit kan een nadelig effect zijn. Of heeft nu toch ieder nadeel zijn voordeel?

Terug naar boven