Vebego op Twitter
Vebego Foundation
Bestuur

Lonkend perspectief

Wat heeft Vebego nodig om ook in de toekomst voor vele generaties te blijven bestaan? Met die vraag op zak is de Raad van Bestuur (RvB) de afgelopen jaren de wereld ingetrokken. En heeft de mening van buiten naar binnen gehaald, op zoek naar het lonkend perspectief in 2025.

Het antwoord? Wendbaarheid en verbinding. Om te kunnen voortbestaan, zal Vebego zich de komende jaren snel moeten kunnen aanpassen aan de continu veranderende omgeving. Door werk en zorg te vitaliseren, want daar ligt onze kracht. Maar wat is daarvoor nodig? Waarin moeten we investeren?

Vertaling van de missie

Die vraagt ligt nu bij de bedrijven. “Aan de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) de opdracht onze nieuwe missie – vitaliseren van werk en zorg – concreet te vertalen in een heldere strategie”, legt Steph Feijen, lid van de Raad van Bestuur uit. “In het derde kwartaal van 2016 is duidelijk welke invulling de verschillende bedrijven aan de nieuwe missie geven.”

“Op basis van die uitgewerkte strategieën, ontwikkelen we een Vebego-breed investeringsbeleid”, gaat Steph verder. “Waarbij we nu al kunnen voorspellen dat de som van het totaal aantal investeringen dat iedere RVE voorstelt hoger zal zijn dan het beschikbare budget. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.”

Kansen-die-we- niet-mogen- laten-schieten
Ferry Muller, CFO Vebego: “Tot die tijd blijven we de markt monitoren. Doet er zich een interessante opportunity voor, dan zullen we die zeker niet laten liggen. Zoals de overname van STMG het afgelopen jaar, waarmee we onze positie in de zorgsector flink versterken. Maar alle investeringen die we tot Q3 2016 doen, zullen het huidige portfolio ondersteunen. Voor echt nieuwe initiatieven is het wachten wat de bedrijven zien als dé kansen-die-we-niet- mogen-laten-schieten.”

Stappenplan M&A:

Onderdeel

 

vangt aan:

Activiteiten (o.a.):

Verantwoordelijk:

Tegenkracht:

Akkoord door:

Last say:

        

Zoekproces

 

Strategische beslissing RvB

- strategische keuze voor acquisitie

RVE directeur

   
   

- zoektocht kandidaat

RVE directeur

   
   

- verkennende gesprekken

RVE directeur

   
   

- motivatie onderbouwing

RVE directeur

   
   

- etc.

    

Voorbereiding

 

LOI komt in beeld

- Inhoud bepalen LOI

RVE directeur/Directeur M&A

   
   

- Waardebepaling (indicatief)

RVE directeur/Directeur M&A

CFO

VR

RvB

   

- Principe afspraken maken over:

    
   

- zeggenschap

RVE directeur/Directeur M&A

CFO

VR

RvB

   

- exit/blokkering

RVE directeur/Directeur M&A

CFO

VR

RvB

   

- concurrentiebeding

RVE directeur/Directeur M&A

CFO

VR

RvB

   

- Investeringsaanvraag maken

RVE directeur/Directeur M&A

CFO

VR

RvB

   

- etc.

    
      

Attn: VR alleen van toepassing in Zwitserland

 
        

Transactie

 

Na ondertekening LOI

- Due Diligence

Directeur M&A

   
   

- Due Diligence rapport

Directeur M&A

CFO

  
   

- Post acquisitieplan (PAP)

RVE directeur

Directeur M&A

  
   

- Contracten opstellen

Directeur M&A

   
   

- Definitieve akkoord deal

RvB na goedkeuring RvC

   
   

- Aandelen overdracht

RVE directeur

   
   

- etc.

    

Post Acquisitie

 

Na closing

- Uitwerken van het plan

RVE directeur

   
   

- Volgen PAP

RVE directeur

   
   

- Inbedding in organisatie

RVE directeur

   
   

- Reguliere bedrijfsvoering

RVE directeur

   
   

- etc.

    

Zie hier de betekenis van de diverse afkortingen.

Terug naar boven