Zes trends met impact op Vebego
Klaar voor de start: SWITCH
Bestuur

Vebego’s ecosysteem

Vebego vitaliseert werk en zorg en gaat over impact

In de zoektocht naar wat wij in deze wereld van verandering willen betekenen, komen we uit bij onze kern. Die gaat uit van het hebben van maatschappelijke impact. We zeggen wel eens gekscherend “Vebego is de nieuwe overheid”… Want de ruim 36.000 mensen, die we als de kern zien voor ons voortbestaan, hebben samen een stem van betekenis. Want onze 36.000 mensen komen dagelijks op 200.000 werkplekken, ontmoeten 1 miljoen mensen…. Samen zijn we een factor van betekenis in de wereld waarin we opereren. We noemen dit ons ecosysteem: het geheel van stakeholders die zorgen voor ons voortbestaan. Dat we kunnen vitaliseren, of die wij zelf vitaliseren. Of het nu leveranciers zijn of afnemers of de gezinnen van onze medewerkers.

Overal waar we actief zijn in ons ecosysteem, vragen we ons af wat onze impact kan zijn. Niet alleen direct, maar vooral ook indirect.

Waarom vitaliseren?

Vitaliseren is een ambitie voor onze bijdrage aan een gezonde maatschappij. Die begint bij onszelf als medewerkers en bedrijven. Van daaruit kunnen we ook de doelen van onze klanten en hun klanten realiseren. Door de keuze van de juiste leveranciers en partners zorgen we samen voor een gezond ecosysteem. En daarmee voor het voortbestaan nu en voor de volgende generaties. Dit klinkt misschien groots, maar het is eigenlijk niets anders dan een eenvoudige leidraad voor kleine dagelijkse en grotere strategische beslissingen.


Vitaliseren en impact

We richten onze beslissingen en handelen op impact. Ofwel een uitkomst die verder kijkt dan onze neus lang is. Dus niet alleen de effecten op korte termijn of afgebakend binnen onze bedrijfsvoering.

Impact gaat ook over resultaatgerichtheid. Doelen halen, afspraken nakomen. Maatschappelijke impact bereiken we alleen als we ook financieel gezond zijn. Onze acties moeten dus bijdragen aan een betere wereld en aan ons bedrijfsresultaat. Soms lijken deze op gespannen voet te staan. Daar moeten we samen met elkaar over spreken.


Vitaliseren en verbinden

Verbinden is voor ons een belangrijk instrument en tevens een kracht om te vitaliseren. Verbinden van mensen, organisaties en belangen. Alleen door het verbinden van mensen en standpunten krijgen we massa. En met massa kunnen we impact hebben. Soms door te duwen en af te dwingen als grote werkgever of als klant. Soms met verleiden, doordat ons netwerk helpt – doordat onze kennis en ervaring helpt. Verbinden is ook je slim ondernemend opstellen. Mogelijkheden zien en ze omzetten naar resultaten.

We verbinden op alle niveaus: van mens tot mens, van afdeling tot afdeling, van organisatie tot organisatie, binnen regio’s, tussen landen, branches of vakgebieden. De waarde van Vebego mensen voegen we toe aan ons ecosysteem en daarmee verhogen we de maatschappelijke waarde. We betrekken dus de hele keten (direct en indirect) bij het kijken naar toegevoegde waarde.

Vitaliseren en wendbaarheid

Om mee te kunnen in deze onzekere tijd moeten we aanpassingsvermogen hebben. Wendbaar, ondernemend gericht op ook het vitaliseren van onszelf.

Wendbaarheid gaat ook over ondernemend gedrag. Mogelijkheden zien, op korte en lange termijn gebruikmakend van externe signalen. Wat doet de markt, wat wil de klant, wat doen branchegenoten, nieuwe technologie of wetgeving. Maar ook acteren op interne signalen. Zo kunnen we mensen, kennis of toegang tot klanten mobiliseren ook over onze bedrijven heen.In beweging!

Beweging draagt bij om vitaal te worden en te blijven. Daar kunnen we nu al mee starten en ook doorgaan op de plekken waar we al goed bezig zijn. Vitaal kan ook betekenen dat we stoppen met projecten of activiteiten die niet te verenigen zijn met ons Family Statement of leidende uitgangspunten.

We starten vanuit onze basis Werk en Zorg. Daarin hebben we een breed scala aan klanten, diensten en producten en competenties. Daarmee zijn we sterk in een toekomst die onvoorspelbaar is, maar zeker veel kansen biedt. Door dichter aan te kruipen tegen het primaire proces en zo lange, duurzame relaties aan te gaan.

Terug naar boven