Bericht van de Raad van Commissarissen
Directieverslag
Bestuur

Corporate Governance

Op governance-gebied is er in 2015 veel gebeurd. Het beleid is verder uitgebouwd met een rooster van aftreden. Voor de zittende commissarissen geldt een overgangsregeling.

Bij benoeming van nieuwe commissarissen wordt voortaan gebruik gemaakt van de nieuw opgestelde profielschets. Daarin wordt onder andere gekeken naar kennis, ervaring en competenties van de commissaris, maar ook deskundigheid is een selectiecriterium. Ook wordt er gekeken naar de rollen welke de commissarissen in kunnen nemen en hoe de verhoudingen verdeeld zijn in de gehele Raad van Commissarissen. De deskundigheden en rollen zijn beschreven in een matrix, welke wordt gebruikt als hulpmiddel bij het selecteren van geschikte kandidaten.

Er wordt gestreefd naar een heterogeen, complementair team, zodat de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar ook tegenstrijdig kunnen zijn en interne tegenkrachten kunnen creëren.

In 2015 is na 38 jaar lid van de RvC is de heer Ad Smits afgetreden als commissaris. Vebego dankt hem voor zijn raad en daad in de vele jaren dat hij commissaris was.


In de onderstaande filmpjes zijn drie commissarissen aan het woord; de aftredend voorzitter Gert Beijer, de nieuwe voorzitter Ruud Sondag en Ton Goedmakers sr. Zij vertellen over hun rol als commissaris, maar ook wat zij vinden van de nieuwe visie en missie van Vebego.

Gert Beijer aan het woord:

 'De Raad van Bestuur heeft nog wel eens de neiging om lekker door te knallen'

Ruud Sondag aan het woord:

'Als mensen het naar hun zin hebben geven ze extra energie terug' 

Ton Goedmakers aan het woord:

'Een commissaris moet de luiken naar buiten openhouden'
Lees hier meer over onze Corporate Governance.

Terug naar boven