Gemanaged & Geconsolideerd
Bestuur

Vebego vitaliseert werk en zorg

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie voor Vebego. Dat betekende voor ons veel gesprekken met externen; hoe kijken anderen naar Vebego en naar de wereld? En welke plek moet Vebego innemen in deze wereld? We hebben experts gevraagd om naar de toekomst te kijken vanuit diverse perspectieven. Het klantperspectief, het medewerkers- en arbeidsmarkt perspectief. Maar ook vanuit duurzaamheid. We hebben buiten naar binnen gehaald en zijn met hen in dialoog gegaan.

Wat bij al deze gesprekken duidelijk naar voren kwam, is dat ons Family Statement robuust en vooruitstrevend is. De waarden passen uitstekend bij de wereld van nu en morgen. Dat was een fijne bevestiging, de waarden zijn immers de kern van je organisatie en kun je niet zo maar even veranderen.

De zoektocht van afgelopen jaar heeft geleid tot onze nieuwe missie: Vebego vitaliseert werk en zorg. Dit is de leidraad voor het ontwikkelen van de strategie van onze bedrijven. Hier wordt in 2016 veel tijd en aandacht aan besteed.

Naast onze visie en missie blik ik terug op een goed jaar waarin wel het belangrijke besluit is genomen om afscheid te nemen van onze Nederlandse uitzendactiviteiten. Het blijft voor ons als Raad van Bestuur belangrijk om steeds weer kritisch naar onze portfolio te kijken. Door deze verkoop hebben wij een zeer sterke financiële uitgangspositie om de komende jaren verder te kunnen investeren om onze missie kracht bij te zetten. Daarbij wil ik vooral al onze 36.243 medewerkers bedanken die Vebego tot het mooie bedrijf maken wat het is. Ik kijk er naar uit om komend jaar samen met jullie vorm te geven aan onze nieuwe missie. 


Ronald Goedmakers

Voorzitter Raad van Bestuur
Vebego International

Terug naar boven