Vebego vitaliseert werk en zorg

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie voor Vebego. Dat betekende voor ons veel gesprekken met externen; hoe kijken anderen naar Vebego en naar de wereld?

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Gemanaged & Geconsolideerd

Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 823,7 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2015

Instructie voor de lezer De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2015 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Key Figures

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2015 aan te bieden. De jaarrekening 2015 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Corporate Governance

Op governance-gebied is er in 2015 veel gebeurd. Het beleid is verder uitgebouwd met een rooster van aftreden. Voor de zittende commissarissen geldt een overgangsregeling.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Directieverslag

De geconsolideerde omzet van Vebego groeide met 9%. Hiervan is 5% autonome groei, 3% komt door acquisities minus de desinvestering in personeelsdiensten in Nederland en 1% is koerseffect. We zien groei in Zwitserland, België en Nederland.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Vebego op Twitter

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Lonkend perspectief

Wat heeft Vebego nodig om ook in de toekomst voor vele generaties te blijven bestaan? Met die vraag op zak is de Raad van Bestuur (RvB) de afgelopen jaren de wereld ingetrokken.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Vebego Foundation

Nadat de Vebego Foundation in het 2010 - 2012 een tweetal projecten in Ghana heeft uitgevoerd hebben we in 2015 besloten om een verkenningsreis te maken naar Ghana. Oftewel: op zoek naar een nieuw project.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag